Οι κότες μας

Το κοπάδι

Για να μας προσφέρει η κότα το πολύτιμο σε θρεπτικά αυγό της, πρέπει να της προσφέρουμε το καλύτερο.

Οι κότες μας τρέφονται πάντα με αγνές πρώτες ύλες όπως είναι το καλαμπόκι, πίτυρα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και άλλα. Όλες οι τροφές που προμηθευόμαστε για τις κότες μας, έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και έτσι εξασφαλίζουμε ότι το αυγό της θα είναι πάντα άριστης ποιότητας, από οποιαδήποτε εκτροφής κι  αν προέρχεται (Ελεύθερας βοσκής, Αχυρώνα, Κλωβοστοιχεία).

Επειδή η κότα είναι ένα παμφάγο ζώο, η διάθεση οριοθετημένου χώρου για τη διαβίωση της - πάντα με βάση όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα -, την προστατεύει από το να τρώει ακατάλληλες ή μη βρώσιμες ουσίες. Στην οικογενειακή μας επιχείρηση πιστεύουμε πως ό,τι τρώει η κότα περνάει και στο αυγό της. Θέλουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο και αυτό ξεκινάει από την τροφή της κότας.

Συνθήκες διαβίωσης

Η διαβίωση των πτηνών έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως ώστε να πληρούνται όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την ευζωία των ορνίθων:

  • εξελίσσουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας
  • ελέγχουμε καθημερινά τις τροφές τους
  • καθαρίζουμε τους χώρους που ζουν
  • εξασφαλίζουμε τακτικές επισκέψεις κτηνίατρων
  • φροντίζουμε ώστε η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να είναι η κατάλληλη για τις κότες μας.